Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

1970 b23a 390
Reposted fromMatalisman Matalisman via13-days 13-days
5825 5207 390
Reposted fromshar17666 shar17666 viatishka tishka
1875 2809 390

YEAH. FOR SEVEN FUCKING YEARS, YOU UNGRATEFUL LITTLE SHIT.

Reposted fromdevinbedesu devinbedesu viaszydera szydera
5417 a2a3 390
Reposted frombuttbiscuit buttbiscuit via13-days 13-days
4010 e3ec 390
Reposted fromkattrina kattrina via13-days 13-days
7207 3ec5 390
Reposted fromfunkthis funkthis viaszydera szydera
8111 efa0 390
Reposted fromsofincha sofincha viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaszydera szydera
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
1747 f8d6 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viajointskurwysyn jointskurwysyn
II (Dialog)


                                    jak się czujesz

normalnie
jak człowiek
po amputacji
drugiego człowieka

uwierają mnie bandaże

słyszysz

bandaże mi przeszkadzają
w
oglądaniu rany

                            chcesz zobaczyć ranę

chcę
ją wreszcie wydotykać
palcem
— M. Siwek, t. Amputacja
3040 d34a 390
Reposted fromzciach zciach viatishka tishka
8071 afb6 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viatishka tishka
9279 cb64 390
Reposted fromSubli Subli viatishka tishka
9266 2cb4 390
Reposted fromSubli Subli viatishka tishka
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl