Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

6449 b7a9 390
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguniaaaaaa guniaaaaaa
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaguniaaaaaa guniaaaaaa
8236 d756 390
A mnie się marzy kurna chata,
zwyczajna izba zbita z prostych desek,
żeby się odciąć od całego świata,
od paragonów, paragrafów i wywieszek.

Zaszyć się w kącie w kupie liści
tak, żeby tylko czubek nosa było widać,
nic nie zamiatać, nic nie czyścić,
nie kombinować, co się jeszcze może przydać.
— Jan Kaczmarek
Reposted fromcudoku cudoku viajointskurwysyn jointskurwysyn
5961 6cd8 390
Reposted fromthesmajl thesmajl viajointskurwysyn jointskurwysyn
0494 ded9 390
Reposted fromteijakool teijakool viajointskurwysyn jointskurwysyn
3238 2c76 390
Reposted fromjiyuuna jiyuuna vialittlestories littlestories
6858 a3ee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 04 2018

0603 bbb4 390
Reposted fromxanth xanth viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromtowo85 towo85 viairmelin irmelin
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viairmelin irmelin
3742 a4f7 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll
3566 e922 390
Reposted frommoai moai viadancingwithaghost dancingwithaghost
3039 e29b 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaredhairwitch redhairwitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl