Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viacalifornia-love california-love
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
8887 9c92 390
Reposted fromnutt nutt viatulele tulele
6477 22f6 390

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viatulele tulele
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNieOdejdeStad NieOdejdeStad
0767 ede2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
7865 7f41 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
0124 8602 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
1358 e983 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
1687 c15e 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viaszydera szydera
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
6427 b802 390
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viaszydera szydera
0836 82c1 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatishka tishka
2605 c64d 390
5644 41a5 390
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
0057 f7c0 390
Reposted fromargasek argasek viajointskurwysyn jointskurwysyn

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl