Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

6963 ab74 390

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viacoolstorybro23 coolstorybro23
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viacoolstorybro23 coolstorybro23
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
"Nothing in the world smells as good as the person you love".
Reposted fromkotowate kotowate viacoolstorybro23 coolstorybro23

December 01 2017

8307 3204 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasweetnothingg sweetnothingg

November 28 2017

1986 e5d7 390
Reposted fromroxanne roxanne viadobby dobby
2469 9eaf 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viadobby dobby

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby
0714 b829 390
Reposted fromNekoii Nekoii viadobby dobby
3640 caf4 390
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
1888 30bb 390
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viarozalka rozalka
4767 6d29 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarozalka rozalka
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viarozalka rozalka
5341 62c2 390
Reposted fromdobby dobby
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viala-lu la-lu
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viajustonebullet justonebullet

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl